TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

Azon szerencsés vállalatok közé tartozunk, melynek a mindennapi tevékenységében elért sikere nemcsak a munkahely teremtéssel hat pozitívan a székesfehérvári emberek és közösségek életére.
Az általunk támogatott sport egyesületek közösség kovácsoló erejéből közvetett módon nem csak a játékosok hanem a játékot élvező közönség is részesül.

A székesfehérvári Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés értelmében Székesfehérvár közigazgatási területén belül az Ózon Kft. a kizárólagos szolgáltató a lakosságnál keletkező nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz begyűjtésére 2014. április 2-tól egy évre. A korábbi gyakorlathoz hasonlóan a vállalatunk a gépparkjában található 5 m3 illetve 10 m3 kapacitású szippantó gépkocsikkal végezzük a lakosoktól és vállalatoktól a szennyvíz begyűjtését. A városban a lakossági szennyvíz befogadója és kezelője a Fejérvíz Zrt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telep.

A lakossági szennyvíz a Fejérvíz Zrt. által kiállított ürítőjegyen kerül átadásra. A szennyvíz szállítások megrendelését telefonon vagy emailen is megteheti az alábbi elérhetőségeken: 22/315-307, info@ozonkft.com.